Liturgický poriadok na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

Srdečne vás pozývame na liturgické slávenia počas sviatku Nanebovzatia Panny Márie, v piatok 15. augusta 2014, v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Podrobný rozpis bohoslužieb je uvedený nižšie.

  • 3.00 — Nočné vigílie
  • 7.00 — Ranné chvály
  • 11.45 — Modlitba cez deň
  • 17.00 — Slávnostné vešpery
  • 18.00 — Slávnostná svätá omša
  • 20.00 — Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: