Upozornenie ohľadom Združenia kvet AbvvoB

Upozorňujeme našich dobrodincov, ktorí by chceli prispieť 2% z daní na naše Občianske združenie kvet AbvvoB, že v tomto roku nebude možné poukázať príspevok na toto združenie. Finančné príspevky na náš kláštor možno aj naďalej poukázať prostredníctvom poštovej poukážky, hotovostného prevodu, alebo cez službu PayPal — potrebné údaje sú k dispozícii na stránke Kontakty.


Publikované

v časti

Autor článku: