Pozvánka na prednášku

Pozývame vás na prednášku P. Gabriela Hunčagu OP Univerzity a vzdelanosť ako demytologizácia temného stredoveku. Stretnutie sa bude konať v prednáškovej miestnosti kláštora Premenenia Pána v Sampore v pondelok 17. februára 2014 o 18.30 hod. Po jeho skončení sa o 20.00 spoločne pomodlíme modlitbu kompletória v kláštornom chráme.


Publikované

v časti

Autor článku: