Výstavba klauzúrnej časti kláštora v roku 2013

V uplynulom roku 2013 sa rozbehla druhá etapa výstavby nášho kláštora. Toto video zachytáva priebeh hrubej stavby klauzúrnej časti od zemných prác po ukončenie strechy. Za úspešným priebehom prác je aj množstvo úsilia našich dobrovoľných brigádnikov a mnohých ďalších dobrodincov…


Publikované

v časti

Autor článku: