Vianočné blahoprianie

Betlehem

Dnes sa vám
narodil Spasiteľ,
Kristus Pán.

(Lk 2, 11)

Milosť hlbokého prijatia tejto pravdy (ktorá v sebe prináša bezhraničnú nádej) v každom ďalšom dni života prajú a život v tejto nádeji vám vyprosujú

mnísi


Publikované

v časti

Autor článku: