Liturgické slávenia počas Vianoc

Pozývame Vás na liturgické slávenia počas tohtoročných Vianočných sviatkov do kláštorného chrámu Premenenia Pána v Sampore. Bohoslužby sa budú konať v nasledovných časoch:

24. decembra (Vigília Narodenia Pána):

 • 5.30: Posvätné čítanie
 • 6.30: Svätá omša s rannými chválami
 • 14.30: Modlitba cez deň
 • 17.00: Vešpery
 • 23.00: Slávnostné Nočné vigílie a Svätá omša „v noci“, po bohoslužbe bude pripravené pohostenie.

25. decembra (Narodenie Pána):

 • 7.00: Ranné chvály a Svätá omša „na úsvite“
 • 9.00: Modlitba cez deň
 • 11.00: Slávnostná svätá omša „vo dne“
 • 18.00: Slávnostné vešpery
 • 20.00: Kompletórium

26. decembra (Svätého Štefana, prvomučeníka):

 • 5.30: Nočné vigílie
 • 7.00: Ranné chvály
 • 9.00: Modlitba cez deň
 • 11.00: Svätá omša
 • 18.00: Vešpery
 • 20.00: Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: