Katedrálny zbor na svätej omši

Katedrálny zbor XaveriusPozývame vás na slávnostnú svätú omšu Druhej nedele po Narodení Pána (5. januára 2014), o 11.00 hod. v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore. Liturgiu bude spevmi doprevádzať Chrámový zbor pri katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici Xaverius pod vedením Jána Sedlického. V ich podaní zaznejú viaceré diela sakrálnej hudby i vianočné koledy.


Publikované

v časti

Autor článku: