Komunitné duchovné cvičenia

Spevom hymnu Veni Creator začalo v podvečer slávnosti Krista Kráľa (24. 11. 2013) naše mníšske spoločenstvo svoje každoročné týždňové duchovné cvičenia. Našim exercitátorom je o. Szymon Hiżycki OSB z opátstva sv. apoštolov Petra a Pavla v Tynci (Krakov, Poľsko). Obraciame sa na vás s prosbou o modlitbu a zároveň upozorňujeme, že vzhľadom na charakter duchovných cvičení nebudeme môcť byť plne k dispozícii prostredníctvom telefónnych, či mailových spojení.


Publikované

v časti

Autor článku: