Pozvánka na zakončenie cyklu Postavy viery

Postavy viery

Benediktínski mnísi z kláštora Premenenia Pána v Sampore pozývajú všetkých záujemcov na štvrté a záverečné stretnutie cyklu Postavy viery v sobotu 26. októbra 2013. V rámci programu stretnutia môžu veriaci opäť načerpať a povzbudiť sa vo viere účasťou na liturgických sláveniach, prednáškach i spoločnej diskusii. V priebehu dňa sa účastníkom prihovoria dvaja hostia: ThDr. Fides Strenková, CJ a ThLic. Ján Dolný, spolu s ThDr. Jozefom Brodňanským OSB z miestneho kláštora. Vstup je voľný.

Cyklus Postavy viery je príspevkom benediktínskeho kláštora Premenenia Pána v Sampore k Roku viery, ktorý vyhlásil Svätý otec Benedikt XVI. apoštolským listom Porta fidei.

Program dňa 26. 10. 2013:

  • 10.00 — Privítanie hostí a uvedenie do dňa
  • Prvá prednáška: Panna Mária (ThDr. Fides Strenková CJ)
  • 11.10 — Druhá prednáška: bl. John Henry Newman (ThLic. Ján Dolný)
  • 12.20 — Posvätné čítanie
  • 13.00 — Obed
  • 14.30 — Modlitba cez deň, krátky film k 10. výročiu fundácie
  • Tretia prednáška: bl. Columba Marmion (ThDr. Jozef Brodňanský OSB)
  • Diskusia
  • 17.00 — Vešpery

Publikované

v časti

Autor článku: