Liturgický poriadok na 1. a 2. novembra

Pozývame vás na liturgické slávenia v kláštore Premenenia Pána v Sampore počas slávnosti Všetkých svätých a Spomienky všetkých verných zosnulých. Počas spomienky zosnulých 2. novembra sa v našom chráme bude konať celodenná Eucharistická adorácia. Jednotlivé bohoslužby sa budú konať podľa nasledujúceho poriadku:

1. novembra — Všetkých svätých

 • 3.00 — Nočné vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Slávnostná svätá omša
 • 18.00 — Slávnostné vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

2. novembra — Všetkých verných zosnulých

 • 5.30 — Posvätné čítanie
 • 6.30 — Svätá omša s rannými chválami
 • Po omši — začiatok celodennej poklony Najsvätejšej Oltárnej sviatosti
 • 12.00 — Svätá omša s modlitbou cez deň
 • 17.00 — Vešpery
 • 17.40 — ukončenie poklony a Eucharistické požehnanie
 • 18.00 — Svätá omša spojená s pobožnosťou za zosnulých
 • 20.00 — Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: