10. výročie slovenskej benediktínskej fundácie

decemannis

Srdečne pozývame všetkých priaznivcov na oslavu 10. výročia novodobej benediktínskej fundácie na Slovensku. V nedeľu 29. septembra poďakujú mnísi samporského kláštora Bohu za všetky milosti, vďaka ktorým sa v našej krajine môže opäť rozvíjať mníšsky život v duchu najstarších kresťanských tradícií. Hlavným bodom programu bude slávnostná svätá omša, ktorá sa začne o 11.00 hod. v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore. Po svätej omši sa bude premietať krátky film z histórie slovenskej fundácie. Pre všetkých prítomných bude pripravené pohostenie.


Publikované

v časti

Autor článku: