Novinka: Projekt Lectio

IMG_9818Z príležitosti 10. výročia obnovenia benediktínskej tradície na Slovensku, ktorá sa bude sláviť v nedeľu, 29. septembra 2013 v benediktínskom kláštore Premenenia Pána v Sampore, bola spustená nová internetová stránka lectio.benediktini.sk. Stránka ponúka vybrané state zo Svätého písma na každý deň v roku, podľa originálnej schémy celoročného čítania. Texty Písma sú vyberané zo slovenského ekumenického prekladu Biblie, ktorý na tento účel poskytla Slovenská biblická spoločnosť.

Stará mníšska tradícia odporúča prečítať raz za rok celé Sväté písmo. Vďaka moderným technickým prostriedkom je táto možnosť dostupná pre všetkých. Stránka lectio.benediktini.sk je prispôsobená na použitie s rôznymi mobilnými zariadeniami a takto môže byť k dispozícii v každom čase a na každom mieste. V budúcnosti plánujeme zverejniť na internete aj text Reguly sv. Benedikta.


Publikované

v časti

Autor článku: