Tretie stretnutie cyklu Postavy viery

Benediktínsky kláštor Premenenia Pána v Sampore už tretí raz privítal veriacich na stretnutí v rámci cyklu Postavy viery. Počas celého dňa slávnosti sv. apoštolov Petra a Pavla, v sobotu 29. júna 2013, mali návštevníci kláštora možnosť zúčastniť sa svätej omše, liturgie hodín, prednášok i diskusie o sv. Pavlovi, sv. Cyrilovi a Metodovi a sv. Jánovi Klimakovi. Účastníkom sa prihovorili vzácni hostia: vladyka arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ, doc. František Trstenský a vdp. Branislav Dado. Cyklus Postavy viery je príspevkom kláštora Premenenia Pána v Sampore k Roku viery, ktorý vyhlásil pápež Benedikt XVI.

Prednáškou Františka Trstenského o sv. Pavlovi sa začal program stretnutia. Jej obsahom boli nielen informácie o živote „apoštola národov“, ale hlavne načrtnutie jeho teológie prostredníctvom analýzy jeho listov. Samotná štruktúra listov sv. Pavla, ako aj ich nosné myšlienky sú neustále aktuálne a môžu sa stať dôležitým programom pre ohlasovanie Evanjelia i kresťanský život dnes.

Vladyka Cyril slávil s mníchmi a hosťami svätú omšu v rímskom obrade. Vo svojej homílii zdôraznil, že Cirkev nemožno vnímať len prostredníctvom čiastkového pohľadu na jej históriu, či na jej inštitucionálnu formu, ale je potrebné hľadieť na celú šírku kresťanského tajomstva. Základom je živý kontakt s Kristom, ktorý treba neustále obnovovať, lebo bez neho je naše ľudské úsilie prázdne.

Po svätej omši a spoločnom obede pokračoval program stretnutia prednáškou vladyku Cyrila o sv. Cyrilovi a Metodovi. Otec arcibiskup sa venoval hlavne historickým okolnostiam cyrilometodskej misie v súvislosti so spormi prebiehajúcimi v jej období medzi Rímom a Konštantínopolom. Zložitá cirkevná i politická situácia ukazuje postavy sv. Cyrila a Metoda v novom svetle a dáva vyniknúť ich hlavnému poslaniu v prospech šírenia Evanjelia. Slovanskí vierozvestovia nás pobádajú k tomu, aby sme dokázali čerpať z tradície Cirkvi východu i západu, rozvíjali vlastnú kultúru a zostali verní rímskemu biskupovi.

Svätý Ján Klimak nepatrí medzi známych svätých. O to zaujímavejšia bola prednáška historika vdp. Branislava Dadu, farára v Brusne o tejto postave viery. Počas svojho príhovoru sa účastníci stretnutia mohli dozvedieť viac o počiatkoch mníšstva na kresťanskom východe, ako aj o univerzalizme mníšskeho odkazu a spirituality, ktorá má čo povedať aj ľuďom žijúcim vo svete.

Spoločná diskusia a modlitba vešpier gregoriánskym spevom v latinskom jazyku zavŕšili program celodenného stretnutia. Cyklus Postavy viery sa zavŕši posledným stretnutím v sobotu 26. októbra 2013.


Publikované

v časti

Autor článku: