Pozvánka na biblické stretnutie

Pozývame Vás na posledné stretnutie cyklu Pondelkové stretnutia nad Svätým písmom v tomto akademickom roku. Stretnutie na tému Volanie z hlbín (Ž 130) povedie SSDr. Blažej Štrba, PhD. z Teologického inštitútu v Badíne a bude sa konať v pondelok 17. júna 201319.00 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora Premenenia Pána v Sampore. Vstup je voľný.


Publikované

v časti

Autor článku: