Liturgický poriadok na slávnosť Božieho Tela

Pozývame Vás na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorá sa bude konať vo štvrtok 30. mája 2013. Táto slávnosť je podľa predpisov cirkevných kánonov aj prikázaným dňom. Liturgické slávenia v našom kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore budú podľa nasledujúceho poriadku:

  • 3.00 — Nočné vigílie
  • 7.00 — Ranné chvály
  • 11.45 — Modlitba cez deň
  • 17.00 — Slávnostné vešpery
  • 18.00 — Slávnostná svätá omša spojená s Teoforickou procesiou a Eucharistickým požehnaním
  • 20.00 — Kompletórium

Veriaci, ktorý sa nábožne zúčastní Teoforickej procesie na slávnosť Kristovho Tela a Krvi, získa za bežných podmienok plnomocné odpustky (Enchiridion indulgentiarum, conc. 7, §1, n. 3).


Publikované

v časti

Autor článku: