Vyhlásenie ohľadom kaštieľa v Rusovciach

V posledných dňoch boli v médiách publikované správy ohľadom sporu medzi tzv. Rádom sv. Benedikta so sídlom v Komárne a Slovenskou republikou o vlastníctvo kaštieľa v Rusovciach. Uvedený Rád sv. Benedikta so sídlom v Komárne, ktorý bol založený Maďarskou benediktínskou kongregáciou, nemá nič spoločné so slovenskými benediktínmi z Kláštora Premenenia Pána v Sampore (Sliač), registrovanými ako Mnísi z rehole svätého Benedikta so sídlom v Sampore. Pán Juraj Szalay nie je štatutárnym zástupcom ani hospodárom slovenských benediktínov, len tzv. Rádu sv. Benedikta zo sídlom v Komárne. Ndp. Asztrik Vársegi nie je najvyšším predstaviteľom benediktínov, len predstaveným maďarskej benediktínskej kongregácie so sídlom v Pannonhalme. Slovenskí benediktíni z kláštora Premenenia Pána v Sampore si neuplatnili a neuplatňujú žiadne nároky na bývalé benediktínske majetky.


Publikované

v časti

Autor článku: