Pondelkové stretnutia nad Svätým písmom pokračujú

Pozývame vás na ďalšie stretnutia nad Svätým písmom v Kláštore Premenenia Pána v Sampore, ktoré vedie biblista SSDr. Blažej Štrba, PhD. Najbližšie stretnutie bude už v pondelok 24. septembra 2012 v prednáškovej miestnosti kláštora. Vstup je voľný — srdečne vás všetkých pozývame.
Ďalšie pondelkové biblické stretnutia sú plánované v termínoch: 8. októbra, 5. novembra, 26. novembra a 3. decembra.


Publikované

v časti

Autor článku: