Skončil sa Týždeň povolaní

V dňoch 30. júla – 3. augusta 2012 organizoval náš kláštor Týždeň povolaní, určený najmä pre záujemcov o mníšsky život, ako aj pre všetkých hľadajúcich, ktorí sa snažia rozoznať svoje životné povolanie. Tejto akcie sa zúčastnili 6 veriaci, ktorí okrem účasti na bežnom rytme kláštorného dňa mali pripravené spoločné stretnutia a prednášky na rôzne témy, počínajúc od všeobecného povolania k svätosti a končiac problematikou rozlišovania. Účastníci mali takto možnosť osobného obohatenia a získania nových poznatkov i priestor na svoje vlastné zamyslenie a stíšenie.
Od svojho otvorenia v máji 2010 ponúka benediktínsky kláštor Premenenia Pána možnosť vstúpiť do prostredia a atmosféry mníšskeho života pre široký okruh záujemcov prostredníctvom domu hostí. Jednotliví záujemcovia o pobyt v kláštore sa môžu informovať na stránke domu hostí.


Publikované

v časti

Autor článku: