Naši bratia prijali lektorát a akolytát

Br. Ladislav prijíma lektorátV benediktínskom kláštore Premenenia Pána v Sampore prijali dnes, 11. júna 2012, štyria bratia ministériá lektorátu a akolytátu. Nových služobníkov Božieho slova a chleba ustanovil ndp. Bernard Sawicki OSB, opát kláštora sv. Petra a Pavla v Tynci (Krakov, Poľsko), ktorý je vyšším predstaveným slovenských benediktínov. Ministérium lektorátu prijali bratia Ladislav Mária Grenčík OSB, Marián Zaťko OSB a Igor Hajas OSB. Za akolytu bol ustanovený brat Michal Mária Kukuča OSB.
Pri tejto príležitosti prosíme o modlitby za našich bratov, aby verne plnili služby, ktoré im boli zverené.


Publikované

v časti

Autor článku: