Pozvánka pre hľadajúcich

Mnísi nad Hronským BeňadikomSrdečne vás pozývame na Týždeň povolaní, ktorý sa bude konať v dome hostí kláštora Premenenia Pána v Sampore od 30. júla-3. augusta 2012. Tento týždeň je v našom kláštore určený pre všetkých záujemcov o mníšsky život a hľadajúcich, ktorí rozmýšľajú nad užším zasvätením sa Bohu, zvlášť v našom spoločenstve.
V rámci programu tohto týždňa sú okrem možnosti zakúsiť niečo z mníšskej modlitby a práce plánované spoločné stretnutia formou prednášok a diskusií, zamerané na rozlišovanie povolania, života v benediktínskom kláštore a ďalšie sprievodné témy.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom e-mailu domu hostí.


Publikované

v časti

Autor článku: