Pozvánka na hodovú slávnosť

Eucharistická modlitbaPozývame vás na slávnosť výročia posvätenia kláštorného chrámu Premenenia Pána v Sampore, ktorá sa bude konať vo štvrtok, 24. mája 2012. Liturgické slávenia v tento deň sa budú konať ako v nedeľu, podľa prehľadu nižšie. Po slávnostnej svätej omši o 11.00 vás tiež pozývame na spoločné pohostenie.


Prehľad liturgických slávení

  • 3.00 — Nočné vigílie
  • 7.00 — Ranné chvály
  • 9.00 — Modlitba cez deň
  • 11.00 — Slávnostná sv. omša
  • po sv. omši — Agapé
  • 18.00 — Slávnostné vešpery
  • 20.00 — Kompletórium
Z Božej milosti a štedrosti mnohých dobrodincov sme 24. mája 2010 zavŕšili prvú časť stavby benediktínskeho kláštora Premenenia Pána v Sampore slávnostnou konsekráciou kláštorného kostola, ktorú vykonal diecézny biskup blahej pamäti, Mons. Rudolf Baláž za účasti ďalších biskupov, opátov, kňazov a veľkého počtu veriacich z celého Slovenska. Vybudovanie kláštora v Sampore predstavuje historický medzník pre cirkevné dejiny na Slovensku, keďže je zároveň návratom a obnovou benediktínskej tradície, ktorá na našom území zapustila hlboké korene od nepamätných čias, no bola násilne prerušená vinou síl neprajných Cirkvi.
V súčasnosti obýva kláštor Premenenia Pána 11 slovenských mníchov, ktorí na tomto mieste oslavujú Boha svojou modlitbou i prácou. Kláštor tiež ponúka priestor pre hostí, ktorí môžu na tomto mieste načerpať sily a obohatiť sa v kresťanskom živote.

Publikované

v časti

Autor článku: