Nanebovstúpenie Pána

Srdečne vás pozývame na liturgické slávenia počas slávnosti Nanebovstúpenia Pána (17. mája 2012) v kláštornom kostole Premenenia Pána v Sampore:

  • 3:00 — Nočné vigílie
  • 7:00 — Ranné chvály
  • 11:45 — Modlitba cez deň
  • 17:00 — Slávnostné vešpery
  • 18:00 — Slávnostná sv. omša
  • 20:00 — Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: