TK KBS

  • Slávnosť výročia posvätenia chrámu v Sampore

    V piatok 24. mája 2013 sa v priestoroch benediktínskeho priorátu Premenenia Pána v Sampore konala slávnosť Výročia posvätenia kláštorného chrámu. Slávnostnú svätú omšu celebroval vdp. Richard Ondáš, správca farnosti v Novoti. Do Sampora zavítalo v slávnostný deň asi 200 hostí, nielen z farnosti Novoť, ale aj z ďalších kútov Slovenska. Pri tejto príležitosti boli v…