Zásady ochrany osobných údajov

Vlastník stránky

Vlastníkom stránky, ako aj internetovej domény benediktini.sk sú Mnísi z rehole svätého Benedikta, Samporská 50, 962 31 Sliač-Sampor; IČO: 37820591. Mnísi z rehole svätého Benedikta je cirkevná organizácia, odvodzujúca svoju právnu subjektivitu od Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike, evidovaná Ministerstvom kultúry SR v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 308/1991 Zb. a ďalších predpisov.

Ochrana osobných údajov

Mnísi z rehole svätého Benedikta spracúvajú osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu, sa nachádzajú na gdpr.kbs.sk.