Benediktínsky kláštor Premenenia Pána v Sampore

erb

Benediktíni sú pokračovateľmi starobylého mníšskeho hnutia Katolíckej cirkvi, ktorého korene siahajú do prvých storočí kresťanstva. Regula svätého Benedikta, napísaná na konci 6. storočia ostáva dodnes hlavným programovým dokumentom každého benediktínskeho kláštora. Kláštor Premenenia Pána v Sampore je od roku 2010 domovom nového mníšskeho spoločenstva, snažiaceho sa obnoviť mníšsky spôsob života na Slovensku. Od roku 2012 je kláštor nezávislým priorátom a plnohodnotným členom Benediktínskej kongregácie Zvestovania. Predstaveným kláštora je otec prior Vladimír Kasan OSB. V súčasnosti prebieha v Sampore druhá etapa výstavby kláštora, ktorej cieľom je poskytnúť dostatok priestoru pre rozrastajúce sa spoločenstvo, ale aj ponúknuť nové možnosti pre návštevníkov, ktorí maj už dnes možnosť zavítať do domu hostí.


[one_fifth]

benedikt_circle

Sv. Benedikt

Patrón Európy, autor Reguly, pustovník i cenobita, učiteľ duchovného rozlišovania.

[/one_fifth]

[one_fifth]

beňadik_circle

História

Benediktíni sú najstarším rádom západnej Cirkvi, ktorý stál pri zrode modernej Európy.

[/one_fifth]

[one_fifth]

chór_circle

Naše spoločenstvo

Kláštor nie sú múry, ale mnísi, ktorí medzi nimi žijú. Tu sa dozviete viac o tých samporských.

[/one_fifth]

[one_fifth]

spiritualita_circle

Spiritualita

Modlitba, práca, čítanie, spoločenstvo. Benediktínska duchovnosť siaha ku koreňom kresťanstva.

[/one_fifth]

[one_fifth_last]

povolanie_circle

Mníšske povolanie

Premýšľaš nad vstupom do kláštora? Tu nájdeš potrebné informácie.

[/one_fifth_last]


[one_half]

[headline size=“medium“ align=“center“ color=“140A4E“]Monachos[/headline]

Čriepky z mníšskeho života a tradície

[/one_half]

[one_half_last]

[headline size=“medium“ align=“center“ color=“716600″]Lectio[/headline]

Celoročné čítanie Svätého písma

[/one_half_last]