Citátik

…ochotne počúvať sväté čítania,
často sa modliť.
Každý deň so slzami a nárekom
vyznávať Bohu v modlitbe
svoje minulé hriechy
a napokon sa polepšiť.

(RB 4, 55-58)