Dom hostí

Prijímanie hostí

Všetkých prichádzajúcich treba prijímať ako Krista, pretože on sám raz povie: Bol som pocestný a pritúlili ste ma. (Regula sv. Benedikta, 53, 1)

cella_lAko v každom benediktínskom kláštore, aj u nás sme otvorení pre všetkých, ktorí majú z rôznych dôvodov záujem stráviť istý čas vo fyzickom i duchovnom priestore kláštora. Dom hostí do istej miery umožňuje účasť na našom mníšskom spôsobe života. Hostia majú možnosť individuálneho pobytu, alebo aj skupinových návštev a to aj formou duchovných cvičení.

Dom hostí je otvorený pre ľudí všetkých vekových kategórií i vierovyznania. Ak má hosť záujem, môže sa zapojiť nielen do našej liturgickej modlitby, ale aj do vhodnej práce. V prípade potreby môže využiť čas na rozhovor s niektorým z mníchov, či na spoveď. Tiché okolie kláštora umožňuje tiež vychádzky a napomáha osobnej reflexii i modlitbe.

Podmienky pobytu

labora_lKaždý záujemca o pobyt v kláštore sa musí prihlásiť u prefekta hostí, najlepšie na e-mailovej adrese domu hostí: domhosti@benediktini.sk, prípadne aj iným spôsobom. V žiadosti treba uviesť účel pobytu a navrhnúť vhodný termín. Keďže kapacita domu hostí je limitovaná 12 izbami (s možnosťou ubytovania individuálne, alebo po dvojiciach) a záujem o pobyt u nás veľký, je vhodné hlásiť sa s dostatočným predstihom — obzvlášť pri väčších skupinových pobytoch. Je potrebné tiež uviesť záujem o vedenie duchovných cvičení z našej strany, keďže táto forma nie je štandardnou. V prípade, že máte záujem o duchovné cvičenia, či duchovné sprevádzanie konkrétnym mníchom, je vhodné sa najprv skontaktovať a dohodnúť osobne s ním.

labora_lKatolícki veriaci, ktorí k nám prichádzajú na prvý pobyt a nemôže sa za nich zaručiť nikto z našich mníchov, potrebujú navyše odporúčanie od svojho farára, alebo kňaza, ktorý ich pozná. V prípade nekatolíkov sa pobyt umožňuje po rozhovore s prefektom hostí.

Dom hostí chce byť prístupný pre všetkých úprimne hľadajúcich a preto pobyt u nás nie je priamo spoplatnený. Dovoľujeme si vás však upozorniť, že prvý deň vášho pobytu nás stojí 31 EUR a každý ďalší deň 30 EUR. Existencia domu hostí je do značnej miery závislá od vašich milodarov, preto vás v prípade pobytu prosíme o príspevok v rámci vašich finančných možností.

Všetkým záujemcom odporúčame oboznámiť sa s podrobnejšími praktickými informáciami o dome hostí.