Benediktíni

Benediktíni žijú podľa najstarších západných mníšskych tradícií kodifikovaných v Regule sv. Benedikta. V úsilí „aby bol vo všetkom oslávený Boh“ zohrali významnú úlohu pri utváraní kresťanskej Európy a v súčasnosti sú rozšírení po celom svete.

Na územie dnešného Slovenska prišli benediktíni ešte pred misiou sv. Cyrila a Metoda. Po veľkom rozmachu však nastal úpadok spôsobený rôznymi okolnosťami, ktorý dovŕšil príchod komunistickej totality. V roku 2003 sa však „čierni mnísi“ opäť na Slovensko vrátili, aby tu v roku 2010 otvorili nový kláštor Premenenia Pána v Sampore.

Kliknite na nasledujúce linky a dozviete sa o nás viac.

Svätý Benedikt | Dejiny benediktínov | Benediktínska duchovnosť | Naše spoločenstvo | Informácie pre kandidátov