Novoročný koncert v Sampore

Samporskí benediktíni, ženský spevácky zbor Belius a hostia vás srdečne pozývajú na

Novoročný benefičný koncert

dňa 7. januára 2024 (nedeľa) v kláštore Premenenia Pána v Sampore.

Program: 11.00 — Svätá omša; 12.00 — koncert duchovnej hudby

Účinkujú:

  • Ženský spevácky zbor Belius a jeho hostia pod vedením Oľgy Bystrianskej,
  • Denisa Gibalová Kabáčová, organ.

Výťažok z koncertu je určený pre výstavbu nového píšťalového organa v Samporskom kláštore.


Publikované

v časti

Autor článku: