Seminár gregoriánskeho chorálu

Da pacem, Domine

Pozývame všetkých záujemcov o najstaršiu liturgickú hudbu Západnej Cirkvi na seminár, ktorý sa bude konať v dňoch 9.-11. septembra 2022 a vyvrcholí spoločným slávením omšovej liturgie 24. cezročnej nedele. Druhý vatikánsky koncil stanovil tento najstarší druh spevu za vzor všetkej liturgickej hudby aj v súčasnosti. Víkend v benediktínskom kláštore, kde sa denne praktizuje gregorián, napomáha pochopiť jeho hĺbku a modlitebnú podstatu. Seminár povedie prof. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD.

Prihlásiť sa na seminár môžete do 15. augusta 2022 na adrese: domhosti@benediktini.sk.

Ilustračný obrázok: St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 339, p. 153 – Calendar, Gradual, Sacramentary (https://www.e-codices.ch/en/list/one/csg/0339)


Publikované

v časti

Autor článku: