Slávnosť sv. Cyrila a Metoda

Pozývame vás na liturgiu slávnosti sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, v piatok 5. júla 2019, do kláštorného chrámu Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať v časoch uvedených nižšie.

  • 3.00 ‒ Vigílie
  • 7.00 ‒ Ranné chvály
  • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
  • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
  • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
  • 20.00 ‒ Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: