Komunitné duchovné cvičenia

V dňoch 26. novembra ‒ 1. decembra 2018 si naše spoločenstvo koná pravidelné každoročné duchovné cvičenia. V tomto čase kláštor neprijíma hostí. Z dôvodu exercícií tiež nebude vybavovaná bežná pošta a bude limitovaná možnosť vybavovania telefonátov. Prosíme o vaše modlitby a ďakujeme za pochopenie.


Publikované

v časti

Autor článku: