Bude sa na čo dívať

Divadelný súbor DRIM pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre

vás pozýva na divadelnú inscenáciu

Modrý beh

na motívy knihy AHOJ TATO-MILÝ KUBO

(Jakub Ursíny, Dežo Ursíny)

v kláštore Premenenia Pána v Sampore,

v nedeľu 15. januára 2017 o 14.00 hod.


Publikované

v časti

Autor článku: