Br. Svorad Mária zložil večné sľuby

Vo štvrtok 8. decembra 2016, počas slávnostnej konventuálnej omše slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie, zložil brat Svorad Mária Tirpák OSB večné mníšske sľuby v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Na slávnosti sa tiež zúčastnili mnísi z benediktínskych kláštorov v Poľsku (Tyniec, Lubiń, Biskupów), Čechách (Břevnov) a Maďarsku (Pannonhalma). Fotografie z tejto udalosti sú k dispozícii v našom fotoarchíve. Zároveň prosíme o modlitby za nového mnícha i za ďalšie povolania do mníšskeho života.

Mníšske sľuby stálosti, spôsobu životaposlušnosti viažu mnícha s konkrétnym spoločenstvom na celý život, v duchu Reguly sv. Benedikta. Zloženiu večných sľubov predchádza obdobie formácie (min. 5 rokov), po ktorom celé spoločenstvo spoločne rozhoduje o súcosti kandidáta pre život v kláštore. Nový mních sa zasväcuje Bohu v spoločenstve do ktorého bol povolaný, aby na konkrétnom mieste spolu so svojimi bratmi oslavoval Boha svojou modlitbou i prácou.

Večné sľuby br. Svorada Márie


Publikované

v časti

Autor článku: