Informácia ohľadom 2% príspevkov z daní

Upozorňujeme našich priaznivcov, ktorí nás chceli podporiť prostredníctvom 2% príspevku z daní, že táto forma podpory nášho spoločenstva nie je v danej chvíli možná, kvôli pochybeniu z našej strany počas súvisiacich procesov. Zároveň sa ospravedlňujeme tým z vás, ktorí nám chceli prispieť touto cestou. Veríme, že spomedzi bohatého výberu príjemcov uvedeného príspevku podporíte iné dobré diela.


Publikované

v časti

Autor článku: