Príďte s nami listovať Bibliou

LOGOZ príležitosti mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva pripravuje kláštor Premenenia Pána v Sampore cyklus prednášok Listovanie Bibliou. Prvá časť sa uskutoční v dňoch 19.-21. februára 2016. Vstup je voľný a je možné zúčastniť sa celého programu, ale rovnako aj len vybranej časti. Podrobný rozpis prednášok sa nachádza nižšie. Srdečne vás pozývame!

Program Listovania Bibliou — Milosrdenstvo I.
 • 19. február (piatok)
  • 17.00 — Vešpery
  • 17.45 — Úvod
  • 19.00 — 1. Milosť ako prejav Božej priazne voči ľuďom (SSDr. Blažej Štrba, PhD.)
   • Charakteristika hebrejského slova chén s jeho kráľovským rozmerom. Poväčšine prekladaný ako milosť, či priazeň, vyjadruje obdarovanie od vyššie postavenej osoby. Kto u koho nájde milosť? Za akých podmienok je Pán milostivý? O tom sa píše v Biblii takmer od prvých stránok.
  • 20.00 — Kompletórium
 • 20. február (sobota)
  • 5.30 — Ranné chvály
  • 6.30 — Svätá omša
  • 8.30 — 2. Zľutovanie a súcit ‒ dôkazy „ľudskosti“ Boha (SSDr. Blažej Štrba, PhD.)
   • Výrazu a významu dôležitého slova rechem sa bude venovať druhá prednáška. Slovo môže znamenať „materské lono“, alebo aj „citlivé vnímanie“, niečo ako empatia. Táto výsostne materská schopnosť – danosť, patrí k základným vlastnostiam Boha a bez nej by on nebol Bohom.
  • 9.45 — 3. Milosrdenstvo ako výraz Božej vernosti a dobrosrdečnosti (SSDr. Blažej Štrba, PhD.)
   • Asi najčastejšie používaný výraz, ktorým sa charakterizuje dobročinné konanie. V hebrejčine chesed, v latinčine misericordia a v modernom jazyku prenádherné „milosrdenstvo“. Ako sa o ňom píše na stránkach Písma a ako sa prejavuje v konaní ľudí a Boha, môže neraz pozorného čitateľa prekvapiť…
  • 11.00 — 4. Milosrdenstvo a spravodlivosť? Pohľad prorokov Jonáša a Nahuma (ThLic. Iveta Fides Strenková CJ, ThD.)
   • S nesmiernym milosrdenstvom sa zdanlivo nezlučuje prísna spravodlivosť. Presnejšie povedané, prečo toľko odpúšťania, keď niekedy by poslúžil lepšie trest? Jonáš aj Nahum sú spisy, kde toto napätie je pálčivé a volá po ľudskej odpovedi.
  • 12.20 — Posvätné čítanie
  • 13.00 — Obed / Prestávka
  • 14.30 — Modlitba cez deň
  • 14.45 — 5. Milosrdenstvo, súcit a milosť v živote biblických postáv (spoločné uvažovanie)
   • Spoločné listovanie stránkami zamerané na pár biblických postáv, ktorých životy sú poznačené týmito vlastnosťami a postojmi.
  • 17.00 — Vešpery
  • 17.30 — 6. Božie odpustenie ‒ vrcholný prejav Božieho milosrdenstva (SSDr. Blažej Štrba, PhD.)
   • Možno stanoviť hranice Božiemu odpusteniu? Mohlo by byť, že by Boh nemohol odpustiť? Na podobné otázky necháme odpovedať texty Starého zákona. Vedeli a verili, že len Boh môže odpúšťať.
  • 19.00 — Diskusia
  • 20.00 — Kompletórium
 • 21. február (nedeľa)
  • 7.00 — Ranné chvály
  • 8.00 — 7. Nečakaný obraz Boha podľa dokumentov (spoločne)
   • Pár cirkevných dokumentov predkladá obraz Boha, ktorý neraz silno kontrastuje s tým, ktorý my sami nosím v sebe o našom Bohu, a možno nevedome ho aj iným ukazujeme. Listovanie týmto dokuemnatmi súladí s biblickým obrazom nášho Boha. 
  • 10.00 — Diskusia
  • 11.00 — Svätá omša

Publikované

v časti

Autor článku: