Profesia br. Dominika Márie Muchu

S radosťou a vďačnosťou Pánovi oznamujeme našim priaznivcom, že dňa 2. februára 2016, na sviatok Obetovania Pána, v rámci svätej omše o 11.00 hod. v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore, zloží br. Dominik Mária Mucha OSB prvé mníšske sľuby. Na túto slávnosť vás všetkých pozývame. Eucharistickú liturgiu s obradom mníšskej profesie bude celebrovať o. Vladimír Kasan OSB, prior kláštora.

Zložením prvých sľubov sa pre nášho brata začína ďalšie obdobie formácie v našom spoločenstve. Prvé sľuby sa skladajú na obdobie jedného roku a musia byť obnovené najmenej dvakrát pred zložením večných sľubov. Keďže sa v tomto prípade slávi zároveň sviatok Obetovania Pána, bude bohoslužbe predchádzať požehnanie sviec s procesiou.

Srdečne vás touto cestou pozývame na túto slávnosť a prosíme o modlitby za nášho spolubrata, ako aj za ďalšie povolania do mníšskeho života.


Publikované

v časti

Autor článku: