Pondelkový večer s východnou spiritualitou

Pozývame vás na ďalšie večerné pondelkové stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Ivan Moďoroši sa 14. decembra 2015 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Fenomén mníšstva na kresťanskom východe. Stretnutie začne o 18.30 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.


Publikované

v časti

Autor článku: