Pondelkové stretnutia pokračujú

Večerné pondelkové stretnutia v kláštore Premenenia Pána v Sampore budú pokračovať aj po letnej prestávke. Už v pondelok 21. septembra sa účastníkom prihovorí prof. Dr. Richard Čemus SJ, s témou Život ako zbožštenie. Prednáška sa bude konať v prednáškovej miestnosti kláštora od 18.30 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný — srdečne vás pozývame.

Richard Čemus (*1954) je kňaz-jezuita, prednáša spiritualitu kresťanského Východu v Pápežskom orientálnom inštitúte v Ríme. Narodil sa v Prahe. Jeho rodina bola prenasledovaná počas komunizmu: otec strávil sedem rokov vo väzení za angažovanie v spoločenstve Rodina (Josef Zvěřina, Oto Mádr), ktoré vzniklo na Slovensku (MUDr. Jukl, MUDr. Krčméry). S rodičmi a súrodencami emigroval do Nemecka v r. 1970. Študoval filozofiu a teológiu v Nemecku, Rakúsku a Ríme. V rokoch 1990-93 pracoval v diplomatických službách Svätej Stolice v Moskve. Sedem rokov bol špirituálom v Pápežskom kolégiu Nepomucenum a spolupracovníkom Vatikánskeho rozhlasu. Ako žiak, nástupca na katedre a osobný priateľ kardinála Tomáša Špidlíka SJ (1919-2010) patrí k popredným znalcom jeho myslenia. Je autorom mnohých publikácii z oblasti východnej kresťanskej tradície.


Publikované

v časti

Autor článku: