Pozvánka na pondelkové stretnutie

Srdečne pozývame všetkých záujemcov na ďalšie pondelkové večerné stretnutie do Kláštora Premenenia Pána v Sampore. V prednáškovej miestnosti sa vám 11. mája 2015 o 18:30 hod. prihovorí Ivan Moďoroši s témou Ruské duchovné inšpirácie: Prínos myslenia Tomáša Špidlíka v oblasti ruskej spirituality. Po skončení prednášky bude nasledovať modlitba Kompletória v kláštornom chráme. Vstup je voľný.


Publikované

v časti

Autor článku: