Kristus vstal z mŕtvych!

Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému…

POŽEHNANÉ SVIATKY

Zmŕtvychvstania Pána

VÁM PRAJÚ A V MODLITBE VYPROSUJÚ

Benediktíni zo Sampora


Publikované

v časti

Autor článku: