Pozvánka na pondelkové stretnutie

Srdečne pozývame všetkých záujemcov na ďalšie pondelkové večerné stretnutie do Kláštora Premenenia Pána v Sampore. V prednáškovej miestnosti sa vám 10. novembra 2014 o 18:30 hod. prihovorí Ivan Moďoroši s témou Starectvo: špecifická forma duchovného vedenia na kresťanskom východe. Po skončení prednášky bude nasledovať modlitba Kompletória v kláštornom chráme. Vstup je voľný.


Publikované

v časti

Autor článku: