V Sampore o inkvizícii

Pozývame všetkých záujemcov o cirkevné dejiny na ďalšie stretnutie s P. Gabrielom Hunčagom OP, ktoré sa bude konať 20. januára 2014 o 18.30 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora Premenia Pána v Sampore. Téma stretnutia: Pápežská inkvizícia — jej vznik a pôsobenie. Po jeho skončení sa o 20.00 spoločne pomodlíme modlitbu kompletória v kláštornom chráme.


Publikované

v časti

Autor článku: