Ďalšie stretnutie o cirkevných dejinách

Pozývame všetkých záujemcov na ďalšie stretnutie s P. Gabrielom Hunčagom OP, ktoré sa bude konať 16. decembra 2013 o 18.30 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora Premenia Pána v Sampore. Téma stretnutia: Náboženské hnutia v stredoveku. Po jeho skončení sa o 20.00 spoločne pomodlíme modlitbu kompletória v kláštornom chráme.


Publikované

v časti

Autor článku: