Praktické informácie pre hostí

< Základné informácie

Pred pobytom

Prihláste sa na pobyt včas. Záujem o pobyt v dome hostí rastie každým rokom a je potrebné sa hlásiť na pobyt s čo najväčším predstihom. V prípade prvého pobytu platí obmedzenie na jeho dĺžku: 3, alebo 4 dni (t.j. 2, alebo 3 noci). V prípade skupinových návštev platia isté ďalšie obmedzenia. Ak si chcete vykonať skupinové duchovné cvičenia, je vhodné zvážiť výber niektorého z exercičných domov, keďže dom hostí nášho kláštora vám nemôže poskytnúť úplnú flexibilitu, ani čo do vašich plánovaných aktivít, ani čo do priestorov pre vašu skupinu.

Do kláštora nemôžeme prijať vaše domáce zvieratá.

Ako sa k nám dostanete

Do kláštora sa možno dostať autom. V areáli kláštora je k dispozícii parkovisko pre hostí. Presnú cestu k nám si môžete vyhľadať cez Google Maps po kliknutí na okrúhle tlačítko „Trasa“.

Do Sampora jazdí autobus SAD Zvolen. Autobus odchádza z Autobusovej stanice vo Zvolene v smere Lukavica a v Sampore stojí uprostred obce (nevystupujte na rázcestí).

Autobusová stanica vo Zvolene sa nachádza pri železničnej stanici Zvolen, osobná stanica. Autobus do Sampora stojí aj pri železničnej stanici Sliač-kúpele.

Po príchode do Sampora treba prejsť asi 600 m od autobusovej zastávky. Hlavný vchod do kláštora sa nachádza pod kostolnou vežou. Od hlavnej brány, ako aj od vchodu do domu hostí, či z krížovej chodby kostola je možné zazvoniť na vrátnicu a nahlásiť svoj príchod.

Zo železničnej stanice Sliač-kúpele možno do kláštora prejsť aj pešo po značenej turistickej trase (cca 5,5 km – je potrebná pevná obuv).

Oblečenie v kláštore

Všetci návštevníci sú povinní nosiť vhodné a slušné oblečenie počas svojej návštevy, zvlášť v priestoroch kostola a refektára. Od hostí sa vyžaduje nosiť:

Klerici a rehoľníci: Reverenda, habit, alebo kňazský civil.
Muži: Dlhé nohavice (nie kraťasy), košeľa alebo tričko s rukávom.
Ženy: Sukňa alebo nohavice siahajúce pod kolená, vrchné oblečenie s rukávmi, bez výstrihov.

Hosťom, ktorí by sa chceli zúčastniť prác v záhrade, alebo by mali záujem o prechádzky v okolí, odporúčame priniesť so sebou pevnú obuv a vhodné oblečenie.

Vybavenie domu hostí

Každá hosťovská izba je vybavená posteľou s možnosťou prístelku, vlastnou kúpeľňou so sprchou a WC. Pre každého hosťa je pripravené posteľné prádlo, osuška a uterák.

V kláštore platí zákaz fajčenia. Pripojenie k internetu neposkytujeme.

Počas pobytu

Po príchode do kláštora vás privíta niektorý z prefektov hostí. Tento mních je vašou kontaktnou osobou počas vášho pobytu. V prípade akejkoľvek potreby sa môžete obrátiť na neho, poskytne vám potrebné informácie, usmerní, či pomôže.

Mnísi bežne neorganizujú zvláštny program pre ubytovaných hostí. Pri individuálnych pobytoch sa predpokladá, že hostia samostatne využijú svoj čas a možnosti, ktoré im kláštor ponúka. Prostredníctvom prefektov hostí je možné požiadať o rozhovor s mníchom, spoveď, alebo o účasť na práci v kláštore. Prefekt hostí vám môže sprostredkovať zapožičanie konkrétnej literatúry z kláštornej knižnice.

Stručný denný poriadok v kláštore Premenenia Pána v Sampore

Bežný deň

 • 5.30 — Ranné chvály
 • 6.30 — Svätá omša
 • 7.30 — Raňajky
 • 8.00 — Práca
 • 12.20 — Posvätné čítanie
 • 13.00 — Obed
 • 14.30 — Modlitba cez deň
 • 14.45 — Práca (vo štvrtok Eucharistická adorácia)
 • 17.00 — Vešpery
 • 18.30 — Večera
 • 20.00 — Kompletórium

Nedele a sviatky

 • 3.00 — Nočné vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 7.30 — Raňajky
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Svätá omša
 • 12.30 — Obed
 • 18.00 — Vešpery
 • 18.30 — Večera
 • 20.00 — Kompletórium

Kláštorný pozemok sa zatvára po modlitbe Kompletória a otvára sa pred rannými modlitbami. Podrobnejší program dňa je k dispozícii v každej hosťovskej izbe.

Liturgia

Na jednotlivé liturgické slávenia sa môže (a nemusí) zvoniť. Odporúčame si sledovať čas a prísť aspoň 5 minút do kostola pred ich začiatkom, aby vám prefekti hostí mohli pomôcť nájsť v knihách príslušné modlitby.

Strava

Počas pobytu budete mať zabezpečené tri jedlá denne. V prípade potreby je možné využiť refektár hostí na drobné občerstvenie. V tejto miestnosti je k dispozícii aj chladnička. Nie je však možné pripravovať si vlastnú stravu, či stravovať sa v hosťovských izbách. V prípade, že z vážnych zdravotných dôvodov potrebujete zvláštnu diétu, informujte nás pred rezerváciou pobytu. Z iných dôvodov diéty neposkytujeme (vegánska diéta a pod.).

Kontakt s mníchmi

Svätý Benedikt zdôrazňuje v Regule potrebu mlčania a zdržanlivosti. Ak by ste mali záujem o duchovný rozhovor, alebo stretnutie s konkrétnym mníchom, spýtajte sa prefektov hostí. Náš deň je plný rôznych aktivít a preto je vhodné hlásiť sa včas. Podobne nie je vhodné žiadať mníchov o prácu bez predošlého dohovoru s prefektom hostí.

Ostatní hostia

V dome hostí je potrebné zachovať mlčanie a správať sa ohľaduplne voči mníchom a iným hosťom. Niektorí hostia si môžu konať svoje duchovné cvičenia a nebudú chcieť byť rušení, iní hostia môžu mať voľnejší prístup. V kláštore často pobývajú aj brigádnici, ktorí nám pomáhajú pri rôznych prácach. Hostia sa stretávajú najmä pri raňajkách a večeri a nie je z našej strany možné zabezpečiť úplnú samotu a ticho počas vášho pobytu.

Klauzúra a iné priestory

Do klauzúrnych priestorov je možný vstup len s povolením predstaveného kláštora. Nie je dovolené fotografovať klauzúrne priestory. Nefoťte, ani nefilmujte mníchov bez ich dovolenia. Nie je dovolené organizovanie spoločných modlitieb, či aktivít v kostole bez povolenia predstaveného kláštora.