Pozývame našich priateľov na blížiace sa liturgické slávenia počas tohto týždňa: slávnosť výročia posvätenia kláštorného chrámu (streda 24. 5. 2017) a slávnosť nanebovstúpenia Pána (štvrtok 25. 5. 2017). Slávnosť nanebovstúpenia Pána je prikázaným dňom. Jednotlivé bohoslužby sa budú konať podľa zoznamu nižšie:

Slávnosť výročia posvätenia kláštorného chrámu v Sampore

 • 3.00 ‒ Nočné vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša (celebrant Mons. Jaroslav Pecha)
 • po jej skončení spoločné pohostenie
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery (z nasledujúcej slávnosti)
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Slávnosť nanebovstúpenia Pána

 • 3.00 ‒ Nočné vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 11.45 ‒ Modlitba cez deň
 • 17.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 18.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Pozvánka na pondelkové stretnutie

Pozývame vás na večerné pondelkové stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Marek Iskra sa 8. mája 2017 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Katechézy o ľudskej láske: 2. kap: Vykúpenie srdca, 3. kap: Vzkriesenie tela. Stretnutie začne o 18.30 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Vdp. ThLic. Mgr. Marek Iskra je kňazom Banskobystrickej diecézy a farárom farnosti Priechod. V roku 2007 úspešne zakončil svoje teologické štúdiá v Ríme a stal sa riaditeľom Diecézneho pastoračného centra pre rodinu v Banskej Bystrici. V súčasnosti tiež pôsobí ako člen Rady KBS pre rodinu.

Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom;
veď Kristus, náš veľkonočný Baránok, bol obetovaný.
Slávme teda sviatky nie so starým kvasom ani s kvasom zla a nešľachetnosti,
ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy.
1 Kor 5, 7-8

Požehnané sviatky

Zmŕtvychvstania Pána

Vám prajú a vyprosujú

benediktíni zo Sampora

Srdečne Vás pozývame na liturgické slávenia počas Posvätného veľkonočného trojdnia a začiatku Veľkonočnej oktávy v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Jednotlivé bohoslužby v kláštornom chráme sa budú konať podľa nasledujúceho rozpisu:

Zelený štvrtok

 • 5.30 — Posvätné čítanie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 11.45 — Modlitba cez deň
 • 18.00 — Slávnostná omša Pánovej večere
 • 20.00 — Kompletórium

IMG_0198-496Veľký piatok

 • 5.30 — Temné hodinky (Posvätné čítanie a ranné chvály)
 • 12.00 — Pobožnosť krížovej cesty
 • 12.45 — Modlitba cez deň
 • 15.00 — Liturgia umučenia a smrti Pána
 • 20.00 — Kompletórium

Biela sobota

 • 5.30 — Temné hodinky (Posvätné čítanie a ranné chvály)
 • 12.45 — Modlitba cez deň
 • 18.00 — Vešpery
 • 20.00 — Veľkonočná vigília

IMG_0205-505Veľkonočná nedeľa

 • 7.00 — Slávnostné ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Slávnostná svätá omša
 • 18.00 — Slávnostné vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Veľkonočný pondelok

 • 5.30 — Posvätné čítanie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Svätá omša
 • 18.00 — Vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Pozývame vás na večerné pondelkové stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Marek Iskra sa 10. apríla 2017 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Rímsky triptych a Katechézy o ľudskej láske ‒ 1. kap.: Návrat na počiatok. Stretnutie začne o 18.30 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Vdp. ThLic. Mgr. Marek Iskra je kňazom Banskobystrickej diecézy a farárom farnosti Priechod. V roku 2007 úspešne zakončil svoje teologické štúdiá v Ríme a stal sa riaditeľom Diecézneho pastoračného centra pre rodinu v Banskej Bystrici. V súčasnosti tiež pôsobí ako člen Rady KBS pre rodinu.

Pozývame vás na bohoslužby v kláštore Premenenia Pána v Sampore počas slávnosti Zvestovania Pána, ktorá sa bude konať v sobotu, 25. marca 2017. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie:

 • 3.00 – Posvätné čítanie
 • 7.00 – Ranné chvály
 • 9.00 – Modlitba cez deň
 • 11.00 – Slávnostná sv. omša
 • 18.00 – Slávnostné vešpery
 • 20.00 – Kompletórium

Pozývame vás na bohoslužby v kláštore Premenenia Pána v Sampore počas slávnosti sv. Jozefa, ktorá sa bude v tomto roku konať v pondelok, 20. marca 2017. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie:

 • 3.00 – Posvätné čítanie
 • 7.00 – Ranné chvály
 • 11.45 – Modlitba cez deň
 • 17.00 – Slávnostné vešpery
 • 18.00 – Slávnostná sv. omša
 • 20.00 – Kompletórium

Pozvánka na pondelkové stretnutie

Pozývame vás na večerné pondelkové stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Marek Iskra sa 13. marca 2017 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Obdobie v Cirkvi po encyklike Humanae vitae. Wojtyła: Láska a túžba, Kasper: Teológia manželstva, Ján Pavol II.: Familiaris consortio. Stretnutie začne o 18.30 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Vdp. ThLic. Mgr. Marek Iskra je kňazom Banskobystrickej diecézy a farárom farnosti Priechod. V roku 2007 úspešne zakončil svoje teologické štúdiá v Ríme a stal sa riaditeľom Diecézneho pastoračného centra pre rodinu v Banskej Bystrici. V súčasnosti tiež pôsobí ako člen Rady KBS pre rodinu.

Pridajte sa k oblátom!

Všetkých záujemcov o vstup do spoločenstva benediktínskych oblátov, ktorí sa usilujú žiť benediktínsku duchovnosť v každodennom živote vo svete, pozývame na formačné stretnutie kandidátov. V dňoch 11. marca, alebo 1. apríla budete mať možnosť urobiť prvý krok k začleneniu sa do rozvíjajúcej komunity našich oblátov. Bližšie informácie pre záujemcov poskytne o. Jozef, moderátor oblátov, ktorému sa môžete prihlásiť prostredníctvom emailu jozef@benediktini.sk, alebo na tel. čísle 0904 738 799.

Bližšie informácie o benediktínskych oblátoch nájdete na ich internetovej stránke.

Liturgické slávenia na Popolcovú stredu

V stredu 1. marca začína liturgické obdobie Veľkého pôstu Popolcovou stredou. V tento deň pokánia sa liturgické slávenia v kláštore Premenenia Pána v Sampore budú konať podľa nasledujúceho poriadku:

 • 5.30 – Posvätné čítanie
 • 7.00 – Ranné chvály
 • 14.30 – Modlitba cez deň
 • 17.00 – Vešpery
 • 18.00 – Svätá omša spojená s udeľovaním popolca
 • 20.00 – Kompletórium