Estote Benedicti 23

Prinášame vám dvadsiate tretie číslo občasníka samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

  • Prečo sa oplatí chodiť na raňajšiu svätú omšu
  • Poznávacia púť vo Svätej zemi
  • Keď sa kríž premení na požehnanie

Dvadsiate tretie číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.


Publikované

v časti

Autor článku: