Estote Benedicti 16

EB_16Prinášame vám šestnáste číslo občasníka Samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

  • Náš Boh je ľútostivý a milostivý
  • Mamin testament
  • Oblátska „polročnica“

Šestnáste číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.


Publikované

v časti

Autor článku: