Kategória: Aktuality

Kláštor Premenenia Pána

Slávnosť svätého Benedikta

Srdečne vás pozývame na bohoslužby počas slávnosti sv. Benedikta, patriarchu mníchov Západu a patróna Európy, v utorok 11. júla 2017. V kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore sa budú jednotlivé liturgické slávenia konať ako v nedeľu, podľa nižšie uvedeného rozpisu. Vrcholom tohto dňa bude slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup.

Veriaci, ktorý v dnešný deň navštívi kostol, alebo kaplnku patriacu ktorémukoľvek benediktínskemu rádu (benediktíni, kamalduli, cisterciti, trapisti, a pod.), a nábožne sa v ňom pomodlí Modlitbu Pána a Vyznanie viery, získa plnomocné odpustky za bežných podmienok (Enchiridion indulgentiarum, conc. 33, §1, n. 7).

 • 3.00 ‒ Nočné vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša ‒ po sv. omši spoločné agapé
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Bohoslužby na slávnosť slovanských vierozvestov

Srdečne vás pozývame na bohoslužby počas slávnosti sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, v streda 5. júla 2017. V kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore sa budú jednotlivé liturgické slávenia konať ako v nedeľu, podľa nižšie uvedeného rozpisu.

 • 3.00 ‒ Nočné vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Bohoslužby slávnosti sv. apoštolov Petra a Pavla

Srdečne vás pozývame na bohoslužby počas slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla, vo štvrtok 29. júna 2017. V kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore sa budú jednotlivé liturgické slávenia konať podľa nižšie uvedeného rozpisu. Slávnosť sv. Petra a Pavla je prikázaným dňom.

 • 3.00 ‒ Nočné vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 11.45 ‒ Modlitba cez deň
 • 17.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 18.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Bohoslužby v závere týždňa

Pozývame vás na bohoslužby v kláštore Premenenia Pána v Sampore počas slávností Božského Srdca Ježišovho a Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie:

Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Piatok, 23. júna 2017

 • 3.00 ‒ Nočné vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša s Eucharistickou pobožnosťou
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa

Sobota, 24. júna 2017

 • 3.00 ‒ Nočné vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Bohoslužby slávnosti Božieho tela

Pozývame vás do kláštora Premenenia Pána v Sampore na bohoslužby slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, vo štvrtok 15. júna. Tento deň je prikázaným dňom. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie. Súčasťou svätej omše bude aj tradičná Eucharistická procesia so slávnostným požehnaním.

Veriaci, ktorý sa nábožne zúčastní teoforickej procesie na slávnosť Kristovho Tela a Krvi, získa za bežných podmienok plnomocné odpustky (Enchiridion indulgentiarum, conc. 7, §1, n. 3).

 • 3.00 ‒ Nočné vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 11.45 ‒ Modlitba cez deň
 • 17.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 18.00 ‒ Slávnostná omša s Eucharistickou procesiou
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Pozvánka na pondelkové stretnutie

Pozývame vás na večerné pondelkové stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Marek Iskra sa 12. júna 2017 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Katechézy o ľudskej láske: 4. kap: Kresťanské panenstvo, 5. kap: Sviatostná povaha manželstva, 6. kap: Láska a plodnosť. Stretnutie začne o 18.30 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Vdp. ThLic. Mgr. Marek Iskra je kňazom Banskobystrickej diecézy a farárom farnosti Priechod. V roku 2007 úspešne zakončil svoje teologické štúdiá v Ríme a stal sa riaditeľom Diecézneho pastoračného centra pre rodinu v Banskej Bystrici. V súčasnosti tiež pôsobí ako člen Rady KBS pre rodinu.

P. Anselm Grün v Sampore

Po niekoľkých rokoch znovu prichádza P. Anselm Grün OSB na Slovensko s programom prednášok a stretnutí. Kláštor Premenenia Pána v Sampore vás pozýva na jedno z nich, v sobotu 17. júna 2017, v čase 14:00-16:30 hod. Téma stretnutia: Zdroje vnútornej sily, odkiaľ čerpám svoju silu? Vstup na stretnutie je voľný.

Páter Anselm Grün OSB z opátstva v Münsterschwarzachu je autorom vyše 300 publikácií a redaktorom časopisu „Žiť jednoducho“. Študoval filozofiu i teológiu a vo svojej tvorbe sa často inšpiruje modernou psychológiou i rôznymi náboženskými tradíciami. V rokoch 1977-2013 viedol ako ekonóm kláštora rozvinutú podnikateľskú činnosť mníšskeho spoločenstva.

Liturgické slávenia počas dvoch slávností

Pozývame našich priateľov na blížiace sa liturgické slávenia počas tohto týždňa: slávnosť výročia posvätenia kláštorného chrámu (streda 24. 5. 2017) a slávnosť nanebovstúpenia Pána (štvrtok 25. 5. 2017). Slávnosť nanebovstúpenia Pána je prikázaným dňom. Jednotlivé bohoslužby sa budú konať podľa zoznamu nižšie:

Slávnosť výročia posvätenia kláštorného chrámu v Sampore

 • 3.00 ‒ Nočné vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša (celebrant Mons. Jaroslav Pecha)
 • po jej skončení spoločné pohostenie
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery (z nasledujúcej slávnosti)
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Slávnosť nanebovstúpenia Pána

 • 3.00 ‒ Nočné vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 11.45 ‒ Modlitba cez deň
 • 17.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 18.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Pozvánka na pondelkové stretnutie

Pozývame vás na večerné pondelkové stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Marek Iskra sa 8. mája 2017 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Katechézy o ľudskej láske: 2. kap: Vykúpenie srdca, 3. kap: Vzkriesenie tela. Stretnutie začne o 18.30 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Vdp. ThLic. Mgr. Marek Iskra je kňazom Banskobystrickej diecézy a farárom farnosti Priechod. V roku 2007 úspešne zakončil svoje teologické štúdiá v Ríme a stal sa riaditeľom Diecézneho pastoračného centra pre rodinu v Banskej Bystrici. V súčasnosti tiež pôsobí ako člen Rady KBS pre rodinu.

Veľká noc 2017

Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom;
veď Kristus, náš veľkonočný Baránok, bol obetovaný.
Slávme teda sviatky nie so starým kvasom ani s kvasom zla a nešľachetnosti,
ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy.
1 Kor 5, 7-8

Požehnané sviatky

Zmŕtvychvstania Pána

Vám prajú a vyprosujú

benediktíni zo Sampora