Kategória: Aktuality

Kláštor Premenenia Pána

Pozvánka na pondelkové stretnutie

Pozývame vás na večerné pondelkové stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Marek Iskra sa 12. júna 2017 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Katechézy o ľudskej láske: 4. kap: Kresťanské panenstvo, 5. kap: Sviatostná povaha manželstva, 6. kap: Láska a plodnosť. Stretnutie začne o 18.30 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Vdp. ThLic. Mgr. Marek Iskra je kňazom Banskobystrickej diecézy a farárom farnosti Priechod. V roku 2007 úspešne zakončil svoje teologické štúdiá v Ríme a stal sa riaditeľom Diecézneho pastoračného centra pre rodinu v Banskej Bystrici. V súčasnosti tiež pôsobí ako člen Rady KBS pre rodinu.

P. Anselm Grün v Sampore

Po niekoľkých rokoch znovu prichádza P. Anselm Grün OSB na Slovensko s programom prednášok a stretnutí. Kláštor Premenenia Pána v Sampore vás pozýva na jedno z nich, v sobotu 17. júna 2017, v čase 14:00-16:30 hod. Téma stretnutia: Zdroje vnútornej sily, odkiaľ čerpám svoju silu? Vstup na stretnutie je voľný.

Páter Anselm Grün OSB z opátstva v Münsterschwarzachu je autorom vyše 300 publikácií a redaktorom časopisu „Žiť jednoducho“. Študoval filozofiu i teológiu a vo svojej tvorbe sa často inšpiruje modernou psychológiou i rôznymi náboženskými tradíciami. V rokoch 1977-2013 viedol ako ekonóm kláštora rozvinutú podnikateľskú činnosť mníšskeho spoločenstva.

Liturgické slávenia počas dvoch slávností

Pozývame našich priateľov na blížiace sa liturgické slávenia počas tohto týždňa: slávnosť výročia posvätenia kláštorného chrámu (streda 24. 5. 2017) a slávnosť nanebovstúpenia Pána (štvrtok 25. 5. 2017). Slávnosť nanebovstúpenia Pána je prikázaným dňom. Jednotlivé bohoslužby sa budú konať podľa zoznamu nižšie:

Slávnosť výročia posvätenia kláštorného chrámu v Sampore

 • 3.00 ‒ Nočné vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša (celebrant Mons. Jaroslav Pecha)
 • po jej skončení spoločné pohostenie
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery (z nasledujúcej slávnosti)
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Slávnosť nanebovstúpenia Pána

 • 3.00 ‒ Nočné vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 11.45 ‒ Modlitba cez deň
 • 17.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 18.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Pozvánka na pondelkové stretnutie

Pozývame vás na večerné pondelkové stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Marek Iskra sa 8. mája 2017 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Katechézy o ľudskej láske: 2. kap: Vykúpenie srdca, 3. kap: Vzkriesenie tela. Stretnutie začne o 18.30 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Vdp. ThLic. Mgr. Marek Iskra je kňazom Banskobystrickej diecézy a farárom farnosti Priechod. V roku 2007 úspešne zakončil svoje teologické štúdiá v Ríme a stal sa riaditeľom Diecézneho pastoračného centra pre rodinu v Banskej Bystrici. V súčasnosti tiež pôsobí ako člen Rady KBS pre rodinu.

Veľká noc 2017

Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom;
veď Kristus, náš veľkonočný Baránok, bol obetovaný.
Slávme teda sviatky nie so starým kvasom ani s kvasom zla a nešľachetnosti,
ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy.
1 Kor 5, 7-8

Požehnané sviatky

Zmŕtvychvstania Pána

Vám prajú a vyprosujú

benediktíni zo Sampora

Veľkonočná liturgia v Sampore

Srdečne Vás pozývame na liturgické slávenia počas Posvätného veľkonočného trojdnia a začiatku Veľkonočnej oktávy v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Jednotlivé bohoslužby v kláštornom chráme sa budú konať podľa nasledujúceho rozpisu:

Zelený štvrtok

 • 5.30 — Posvätné čítanie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 11.45 — Modlitba cez deň
 • 18.00 — Slávnostná omša Pánovej večere
 • 20.00 — Kompletórium

IMG_0198-496Veľký piatok

 • 5.30 — Temné hodinky (Posvätné čítanie a ranné chvály)
 • 12.00 — Pobožnosť krížovej cesty
 • 12.45 — Modlitba cez deň
 • 15.00 — Liturgia umučenia a smrti Pána
 • 20.00 — Kompletórium

Biela sobota

 • 5.30 — Temné hodinky (Posvätné čítanie a ranné chvály)
 • 12.45 — Modlitba cez deň
 • 18.00 — Vešpery
 • 20.00 — Veľkonočná vigília

IMG_0205-505Veľkonočná nedeľa

 • 7.00 — Slávnostné ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Slávnostná svätá omša
 • 18.00 — Slávnostné vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Veľkonočný pondelok

 • 5.30 — Posvätné čítanie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Svätá omša
 • 18.00 — Vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Pozvánka na pondelkové stretnutie

Pozývame vás na večerné pondelkové stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Marek Iskra sa 10. apríla 2017 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Rímsky triptych a Katechézy o ľudskej láske ‒ 1. kap.: Návrat na počiatok. Stretnutie začne o 18.30 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Vdp. ThLic. Mgr. Marek Iskra je kňazom Banskobystrickej diecézy a farárom farnosti Priechod. V roku 2007 úspešne zakončil svoje teologické štúdiá v Ríme a stal sa riaditeľom Diecézneho pastoračného centra pre rodinu v Banskej Bystrici. V súčasnosti tiež pôsobí ako člen Rady KBS pre rodinu.

Slávnosť Zvestovania Pána

Pozývame vás na bohoslužby v kláštore Premenenia Pána v Sampore počas slávnosti Zvestovania Pána, ktorá sa bude konať v sobotu, 25. marca 2017. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie:

 • 3.00 – Posvätné čítanie
 • 7.00 – Ranné chvály
 • 9.00 – Modlitba cez deň
 • 11.00 – Slávnostná sv. omša
 • 18.00 – Slávnostné vešpery
 • 20.00 – Kompletórium

Liturgia slávnosti sv. Jozefa

Pozývame vás na bohoslužby v kláštore Premenenia Pána v Sampore počas slávnosti sv. Jozefa, ktorá sa bude v tomto roku konať v pondelok, 20. marca 2017. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie:

 • 3.00 – Posvätné čítanie
 • 7.00 – Ranné chvály
 • 11.45 – Modlitba cez deň
 • 17.00 – Slávnostné vešpery
 • 18.00 – Slávnostná sv. omša
 • 20.00 – Kompletórium

Pozvánka na pondelkové stretnutie

Pozývame vás na večerné pondelkové stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Marek Iskra sa 13. marca 2017 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Obdobie v Cirkvi po encyklike Humanae vitae. Wojtyła: Láska a túžba, Kasper: Teológia manželstva, Ján Pavol II.: Familiaris consortio. Stretnutie začne o 18.30 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Vdp. ThLic. Mgr. Marek Iskra je kňazom Banskobystrickej diecézy a farárom farnosti Priechod. V roku 2007 úspešne zakončil svoje teologické štúdiá v Ríme a stal sa riaditeľom Diecézneho pastoračného centra pre rodinu v Banskej Bystrici. V súčasnosti tiež pôsobí ako člen Rady KBS pre rodinu.