Pozvánka na pondelkové stretnutie

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Pozývame vás na večerné pondelkové stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Marek Iskra sa 12. júna 2017 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Katechézy o ľudskej láske: 4. kap: Kresťanské panenstvo, 5. kap: Sviatostná povaha manželstva, 6. kap: Láska a plodnosť. Stretnutie začne o 18.30 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Vdp. ThLic. Mgr. Marek Iskra je kňazom Banskobystrickej diecézy a farárom farnosti Priechod. V roku 2007 úspešne zakončil svoje teologické štúdiá v Ríme a stal sa riaditeľom Diecézneho pastoračného centra pre rodinu v Banskej Bystrici. V súčasnosti tiež pôsobí ako člen Rady KBS pre rodinu.